محمدحسین امانی

کارگردان


محمدحسین امانی کارگردان ایرانی است. فیلم تلویزیونی «وانتافه» نخستین تجربه کارگردانی فیلم بلند اوست

مشاهده فیلم ها و سریال های محمدحسین امانی