جسد نایا ریورا پیدا شد

تاریخ انتشار : 14 جولای 20

پس از گذشن 5 روز جستجو در درون و بیرون دریاچه ی پیرو در کاالیفرنیا ، جسد نایا ریورا در تاریخ 13 جولای پیدا شد . نایا 33 سال سن داشت .

پینج روز پیش بود که نایا به همراه پسرش به دریاچهی پیرو رفته بود و ناگهان عیب شد که در همان لحظات اول همه این حدس را زدند که او غرق شده است.
ریورا بازیگری خود را از کودکی در نقش های کوچک آغاز کرد. یکی از نقش های کعروف او که بیشتر مردم او را با آن نقش می شناسند نقشش در سریال glee بود .