Ray Liotta

بازیگر


ریموند آلن لیوتا (زاده دسامبر ۱۸، ۱۹۵۴) یک بازیگر آمریکایی است. بیشتر شهرت وی بخاطر بازی در نقش هنری هیل در رفقای خوب، جو جکسن در سرزمین رویاها، کاپیتان مترز در پسر هیچ کسستوان مت وزنیاک در سایه های آبی و صداپیشگی شخصیت تامی ورستی در اتوموبیل دزدی بزرگ :وایس سیتی است