به احتمال خیلی فراوان بازیگر سری فیلم های سریع و خشن ، لوداکریس، به صورت تصادفی این شایعه را تایید کرده است که در سریع و خشن 9، آن ها به فضا میروند.

بازیگر سریع و خشن 9 تصادفا گفت که در قسمت جدید به فضا میروند!

بیشتر محبوبیت سری فیلم های سریع و خشن به این دلیل است که در هر قسمت از آن سعی می شود به نحوی قوانین فیزیکی زیر سوال بروند و ما را با عناصر بیشتری از ژانر اکشن آشنا کند. در قسمت های اول ، دوم و سوم فیلم محوریت اصلی بر روی مسابقه دادن و ماشین بود . اما با محبوبیت بیشتر این فیلم بین مردم در سراسر جهان و فروش خوب آن ، پول بیشتری بر روی فیلم های بعدی سرمایه گذاری شد و داستان فیلم از محوریت مسابقه دادن فاصله گرفت.

این دلایل باعث می شود که حرف لوداکریس را بیشتر باور کنیم چراکه سریع و خشن همیشه آماده است تا مخاطب خودش را غافلگیر کند.